SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE afrykata MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-06-02 ruchliwy_bolec

spółgłoska zwarto-szczelinowa typu: c, dz, ć, dź, cz, dż itd.

# 2006-06-02 ruchliwy_bolec

spółgłoska zwartoszczelinowa typu: sz, cz, dz itd.

# 2003-09-15 garson

spółgłoski zwartoszczelinowe typu: sz, cz, dz itd.