SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE akuzatyw NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-23 tevex

accusativus, akuzatiwus, biernik; w językoznawstwie:
1. czwarty przypadek w polskiej deklinacji, odpowiadający na pytania: kogo? co?, który w zdaniu pełni funkcję dopełnienia bliższego;
2. forma wyrazowa tego przypadka

# 2005-09-02 koalar

w językoznawstwie: biernik; accusativus; akuzatiwus

# 2005-09-02 koalar

w językoznawstwie: biernik; accusativus; akuzatyw

# 2004-08-27 misiu_w_kapeluszu

w językoznawstwie: czwarty przypadek deklinacji; biernik