SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE alternować BEGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-12-27 greenpoint

1. w językoznawstwie, o głoskach lub innych elementach języka: ulegać wymianie, występować obocznie;
2. w architekturze: występować naprzemiennie;
3. rzadko: występować wymiennie

# 2006-11-06 greenpoint

1. w językoznawstawie, o głoskach lub innych elementach języka: ulegać wymianie, występować obocznie;
2. w architekturze: występować naprzemiennie;
3. rzadko: występować wymiennie