SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, dual DNQs

# 2004-08-21 misiu_w_kapeluszu

1. forma gramatyczna odnosząca się do dwóch przedmiotów tworzących naturalne pary (oczy, uszy itp.); dualis
2. podwójny ruch matujący w szachach

# 2003-08-29 ace

Podwójny ruch matujący w szachach