SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE adynamia ANnp


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-09-27 _karka

utrata siły, słabość wywołana starością, przewlekłą chorobą, głodem