SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE anoksja AMNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-08-04 upojona

niedostatek tlenu w tkankach w wyniku zaburzeń krążenia krwi lub jej niedotlenienia