SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, dipol DNOTs

# 2013-09-05 kamykst

1. dwubiegunowy układ elektryczny lub magnetyczny;
2. krótkofalowa antena kierunkowa

# 2005-07-04 meg

1. układ dwóch elektrycznie lub magnetycznie naładowanych cząstek o znakach przeciwnych;
2. krótkofalowa antena kierunkowa

# 2005-06-22 micking

1) układ dwóch elektrycznie lub magnetycznie naładowanych cząstek o znakach przeciwnych; 2) krótkofalowa antena kierunkowa w postaci prostego pręta

# 2005-06-22 micking

1) układ dwóch elektrycznie lub magnetycznie naładowanych cząstek o znakach przeciwnych, umieszczonych w pewnej odległości od siebie; 2) krótkofalowa antena kierunkowa w postaci prostego pręta o długości równej połowie długości fali emitowa..