SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE albigens NOTqs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-11-04 greenpoint

członek francuskich sekt quasi-dominikańskich z XII wieku, odznaczający się wielką pobożnością i ascetycznym trybem życia

# 2004-07-29 edgemoon

członek francuskich sekt quasi-dominikańskich z XII w.