SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, jata MNn

# 2007-01-27 wendkarzyk

w górnictwie:
1. szopa na rudę
2. przybudówka na urządzenia wiertnicze

# 2005-04-07 greenpoint

(górn.)
1. szopa na rudę
2. przybudówka na urządzenia wiertnicze

# 2003-08-30 ace

Szopa na rudę (górn.)