SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE liofilizować BEGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-12-09 edgemoon

wysuszać coś przez oziębianie w próżni