SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, donna MNn

# 2016-05-12 tevex

1. tytuł grzecznościowy używany wobec kobiet we Włoszech; pani;
2. żartobliwie: ukochana kobieta, dziewczyna

# 2005-11-07 aztech

1. we Włoszech: tytuł grzecznościowy używany wobec kobiet;
2. panna, dziewczyna, bogdanka

# 2004-05-22 greenpoint

we Włoszech: tytuł grzecznościowy używany wobec kobiet