SJP
SŁOWNIK SJP

Ostatnie zmiany (2016-08-01)

DODANE:

Aonia
Aonida
auto-casco
crazy comedy
dp.
mezokarp
reagina
Szema
Szema
Szema Israel
Szema Jisrael
Szma

Aonią
Aonid
Aonidach
Aonidami
Aonidą
Aonidę
Aonido
Aonidom
Aonidy
Aonidzie
Aonię
Aonii
Aonio
common sense'ach
common sense'ami
common sense'em
common sense'om
common sense'owi
common sense'ów
common sense'u
common sense'y
common sensie
dantolodzy
mezokarpach
mezokarpami
mezokarpem
mezokarpie
mezokarpom
mezokarpowi
mezokarpów
mezokarpu
mezokarpy
Radetzky'ego
Radetzky'emu
Radetzkych
Radetzkym
Radetzkymi
reagin
reaginach
reaginami
reaginą
reaginę
reaginie
reagino
reaginom
reaginy

USUNIĘTE:

karniola