SJP
SŁOWNIK SJP

Ostatnie zmiany (2017-02-28)

DODANE:

Annunzie
Domingi
Felicianowi
malmignatty
marlboru
Paavowi
Paavowie
Pinturicchie
podziarn
rancherowie
Verrocchie
Volwie
Volwie

USUNIĘTE:

Bartolomeu
Bartolomey
Brav
Bravach
Bravami
Bravom
Felicianu
Fra Bartolomeu
marlborowi
Paavu
Predazza
Predazzem
Predazzie
Predazzu
Sacca
Saccowi
Saccu
Sakkiem
Suharte
Sukarne