SJP
SŁOWNIK SJP

Ostatnie zmiany (2017-05-23)

DODANE:

Asteria
Astoria
Ewodia
Furia
Furia
Hilaria
Hodigitria
Januaria
Placydia
Pulcheria
starzęśla
Syntia

Adriach
Adriach
Adriami
Adriami
Adrie
Adrie
Adriom
Adriom
Asteriach
Asteriami
Asterią
Asterie
Asterię
Asterii
Asterio
Asteriom
Astorią
Astorię
Astorii
Astorio
Ewodiach
Ewodiami
Ewodią
Ewodie
Ewodię
Ewodii
Ewodio
Ewodiom
Furiach
Furiach
Furiami
Furiami
Furią
Furią
Furie
Furie
Furię
Furię
Furii
Furii
Furio
Furio
Furiom
Furiom
Hilariach
Hilariami
Hilarią
Hilarie
Hilarię
Hilarii
Hilario
Hilariom
Hodigitrią
Hodigitrię
Hodigitrii
Hodigitrio
Januariach
Januariami
Januarią
Januarie
Januarię
Januarii
Januario
Januariom
Placydiach
Placydiami
Placydią
Placydie
Placydię
Placydii
Placydio
Placydiom
Pulcheriach
Pulcheriami
Pulcherią
Pulcherie
Pulcherię
Pulcherii
Pulcherio
Pulcheriom
starzęślach
starzęślami
starzęślą
starzęśle
starzęślę
starzęśli
starzęślo
starzęślom
Syntiach
Syntiami
Syntią
Syntie
Syntię
Syntii
Syntio
Syntiom
Victoriach
Victoriach
Victoriami
Victoriami
Victorie
Victorie
Victoriom
Victoriom