SJP
SŁOWNIK SJP

Ostatnie zmiany (2018-01-05)

DODANE:

pijalność
politpoprawność

generyka
pijalności
pijalnościach
pijalnościami
pijalnością
pijalnościom
politpoprawności
politpoprawnościach
politpoprawnościami
politpoprawnością
politpoprawnościom