SJP
SŁOWNIK SJP

X

Ostatnie zmiany (2019-11-15)

DODANE:

chudziuchny
chudziuśki
FSO-wski
glifosat
Haidarabad
klet
kleta

chudziuchna
chudziuchną
chudziuchne
chudziuchnego
chudziuchnej
chudziuchnemu
chudziuchni
chudziuchno
chudziuchnych
chudziuchnym
chudziuchnymi
chudziuścy
chudziuśka
chudziuśką
chudziuśkich
chudziuśkie
chudziuśkiego
chudziuśkiej
chudziuśkiemu
chudziuśkim
chudziuśkimi
chudziuśko
FSO-wscy
FSO-wska
FSO-wską
FSO-wskich
FSO-wskie
FSO-wskiego
FSO-wskiej
FSO-wskiemu
FSO-wskim
FSO-wskimi
FSO-wsku
glifosacie
glifosatach
glifosatami
glifosatem
glifosatom
glifosatowi
glifosatów
glifosatu
glifosaty
Haidarabadem
Haidarabadowi
Haidarabadu
Haidarabadzie
kletach
kletami
kletą
kletę
kleto
kletom
klety
niechudziuchna
niechudziuchną
niechudziuchne
niechudziuchnego
niechudziuchnej
niechudziuchnemu
niechudziuchni
niechudziuchno
niechudziuchny
niechudziuchnych
niechudziuchnym
niechudziuchnymi
niechudziuścy
niechudziuśka
niechudziuśką
niechudziuśki
niechudziuśkich
niechudziuśkie
niechudziuśkiego
niechudziuśkiej
niechudziuśkiemu
niechudziuśkim
niechudziuśkimi
niechudziuśko