SJP
SŁOWNIK SJP

X

Ostatnie zmiany (2020-02-14)

DODANE:

plądrownik

plądrownicy
plądrownika
plądrownikach
plądrownikami
plądrowniki
plądrownikiem
plądrownikom
plądrownikowi
plądrowników
plądrowniku