SJP
SŁOWNIK SJP

X

Ostatnie zmiany (2020-08-14)

DODANE:

Czeski Cieszyn
garbogłowy
Kostrzyń
Mohyła
Pietrelcina

Czeski Cieszynie
Czeskiego Cieszyna
Czeskiemu Cieszynowi
Czeskim Cieszynem
Czeskim Cieszynie
garbogłowa
garbogłową
garbogłowe
garbogłowego
garbogłowej
garbogłowemu
garbogłowi
garbogłowych
garbogłowym
garbogłowymi
Ghelderode'a
Ghelderode'ach
Ghelderode'ami
Ghelderode'em
Ghelderode'om
Ghelderode'owi
Ghelderode'owie
Ghelderode'ów
Kostrzynia
Kostrzyniem
Kostrzyniowi
Kostrzyniu
MasterCarda
MasterCardem
MasterCardowi
MasterCardzie
Mohyle
Mohyłach
Mohyłami
Mohyłą
Mohyłę
Mohyło
Mohyłom
Mohyłowie
Mohyłów
Mohyły
Morganach
Morganami
Morganom
Morganowie
Morganów
Morgany
niegarbogłowa
niegarbogłową
niegarbogłowe
niegarbogłowego
niegarbogłowej
niegarbogłowemu
niegarbogłowi
niegarbogłowy
niegarbogłowych
niegarbogłowym
niegarbogłowymi
Pietrelciną
Pietrelcinę
Pietrelcinie
Pietrelcino
Pietrelciny
Punta

USUNIĘTE:

Franz Josef
Franza Josefa
Franzem Josefem
Franzowi Josefowi
Franzu Josefie
Kirybatyjce
Kirybatyjek
Kirybatyjka
Kirybatyjkach
Kirybatyjkami
Kirybatyjką
Kirybatyjkę
Kirybatyjki
Kirybatyjko
Kirybatyjkom
Pizzara
Pizzarem
Pizzaro
Pizzarowi
Pizzarze
Warengach
Warengami
Warengi
Warengom
Warengowie
Warengów