SJP
SŁOWNIK SJP

X

Ostatnie zmiany (2020-08-20)

DODANE:

Messenia
mołnia

Lubomierzach
Lubomierzami
Lubomierzom
Lubomierzowie
Lubomierzów
Lubomierzy
Menandrach
Menandrami
Menandrom
Menandrowie
Menandrów
Menandry
Messenią
Messenię
Messenii
Messenio
Mitrydatesach
Mitrydatesami
Mitrydatesom
Mitrydatesowie
Mitrydatesów
Mitrydatesy
mołni
mołniach
mołniami
mołnią
mołnie
mołnię
mołnio
mołniom

USUNIĘTE:

Marealbidach
Marealbidami
Marealbidom
Marealbidów
Marealbidy
Marten's
Medinu