SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE doża AMNTo


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-07-22 edgemoon

tytuł naczelnika w dawnej Wenecji i Genui