SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE dren NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-08-18 djkoalar

sączek;
1. rurka stosowana przy odprowadzaniu wydzielin z ran lub jam ciała;
2. przewód, rurka służąca do odprowadzania nadmiaru wód gruntowych oraz do osuszania budynków, ulic itp.

# 2005-04-30 bajerant

1. przewód melioracyjny;
2. (med.) sączek