SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE haf NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-05-28 misiu_w_sombrerze

dawniej o zatoce morskiej zawartej między wybrzeżem a mierzeją