SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ols NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-09-09 koalar

bagienny las liściasty z przewagą olszy czarnej w drzewostanie, czasem z brzozą omszoną, jesionem lub świerkiem; olszyna; oles

# 2006-09-09 upojona

bagienny las liściasty z przewagą olszy czarnej w drzewostanie, czasem z brzozą omszoną, jesionem lub świerkiem; oles; olszyna

# 2003-08-31 szymek1

typ lasu