SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE szu


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-02-27 koalar

wyraz, zwykle powtórzony, naśladujący odgłos powstający przy tarciu, ocieraniu się czegoś itp.; szur

# 2005-06-22 koalar

wyraz naśladujący szelest, występujący zwykle w wyrażeniu: "szu, szu" albo "szu, szu!"