SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ssawa MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-01-08 greenpoint

wentylator wysysający gazy, pyły lub dymy ze zbiornika, pomieszczenia, kopalni itp. i wytłaczający je do atmosfery lub innej przestrzeni; ekshaustor