SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE scedzać EHIdikv


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-10-20 wendkarzyk

oddzielać płyn od osadu zbierającego się na dnie poprzez powolne przelanie płynu do innego naczynia; odcedzać