SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE dur NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-07-06 dymna

ostra, bakteryjna choroba zakaźna wywołana pałeczką salmonelli; tyfus

# 2004-07-02 greenpoint

tyfus (ostra choroba zakaźna)