SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE alla


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-06-13 koalar

na sposób, w stylu, w charakterze, np. alla marcia (w charakterze marsza; marszowo)

# 2004-11-12 koalar

alla prima, technika szybkiego malowania, bez podmalowania czy przygotowania rysunku