SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE abiuracja AMNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-06-20 viniu75

publiczne wyparcie swoich zapatrywań