SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE opatrzeć HJejk


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2019-11-16 tevex

opatrzeć się - dawniej: opatrzyć się;
1. opatrzyć samego siebie;
2. stracić cechy niezwykłości, znudzić się; spowszednieć

# 2017-01-18 tevex

dawniej: opatrzyć się;
1. opatrzyć samego siebie;
2. stracić cechy niezwykłości, znudzić się; spowszednieć

# 2013-10-21 kamykst

dawniej, rzadko: opatrzyć;
1. naprawić, doprowadzić do porządku;
2. oczyścić ranę i założyć na nią opatrunek;
3. wyposażyć w coś, zapewnić coś komuś;
4. opatrzeć się -
a) opatrzeć samego siebie;
b) stracić cechy niezwykłości, znudzić się, spowszednieć

# 2013-10-21 kamykst

opatrzyć;
1. naprawić, doprowadzić do porządku;
2. oczyścić ranę i założyć na nią opatrunek;
3. wyposażyć w coś, zapewnić coś komuś;
4. opatrzyć się -
a) opatrzyć samego siebie;
b) stracić cechy niezwykłości, znudzić się, spowszednieć