SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE tiazol DNQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-11-25 greenpoint

związek heterocykliczny, bezbarwna ciecz o przykrym zapachu