SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE dyscyplina MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-16 tevex

1. zasady regulujące sposób zachowania, postępowanie w określonym środowisku, w danej grupie ludzkiej; porządek, posłuszeństwo, posłuch, subordynacja;
2. stan uporządkowania czyjegoś sposobu postępowania, systemu wartości; rygor moralny, samokontrola;
3. określona dziedzina wiedzy, nauki, techniki tip.; gałąź, obszar, zakres;
4. dawniej: rodzaj rózgi zakończonej kilkoma pasami rzemiennymi, używanej do wymierzania kar cielesnych, zwłaszcza w szkole; batog, kańczug

# 2007-09-14 picekecip

1. narzędzie służące do wykonywania kary chłosty
2. posłuszeństwo w wykonywaniu nakazów