SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE zarób RSZz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-11-01 szybkadeath

zarób spoiwa budowlanego - ilość spoiwa budowlanego przygotowana jednorazowo