SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE odłam NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-08-03 ppianista

1. coś, co zostało odłamane od czegoś;
2. ugrupowanie ludzi powstałe wskutek podziału większej grupy albo wskutek oddzielenia się od większej grupy;
3. powierzchnia przełupanego minerału stanowiąca cechę charakterystyczną tego minerału