SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE alkin NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-01-11 greenpoint

węglowodór łańcuchowy nienasycony zawierający w cząsteczkach jedno wiązanie potrójne między atomami węgla