SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE arna


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-04-29 koalar

samica bawołu indyjskiego

# 2003-10-07 meg

samiec bawołu indyjskiego