SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE druza MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-04-28 tevex

skupienie kryształów narosłych na ścianach wolnej przestrzeni w skale

# 2003-08-29 ace

Skupienie kryształów narosłych na ścianach wolnej przestrzeni w skale