SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE trysk NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-11-11 meg

rozpryskujące się kropelki wody lub błota; bryzg