SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE aksenia ANnp


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-17 tevex

w biologii: bierna odporność roślin na czynniki patogenne

# 2003-09-15 garson

odporność roślin na czynniki patologiczne