SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE egoizm NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-10-15 tevex

postawa charakteryzująca się nadmierną lub wyłączną miłością samego siebie, podporządkowaniem własnym potrzebom interesów innych ludzi, myśleniem wyłącznie o sobie i swoich korzyściach; egocentryzm, egotyzm, samolubstwo, sobkostwo, samolubność

# 2007-05-07 manda1988

samolubność, brak szacunku dla innych, stawianie siebie w centrum