SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE prababcia ALNm


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-02-29 ppianista

matka babki albo dziadka, ascendentka (antenatka, krewna po linii wstępnej) trzeciego stopnia, a często także: protoplastka; prababka

# 2005-10-26 franeklowcagol

wstępny płci żeńskiej, pierwszej linii, trzeciego stopnia