SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE rowiak NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-01-29 meg

dłuto rzeźbiarskie