SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ekiwok NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2018-10-26 meg

przestarzałe: gra słów, zestawienie słów jednakowo brzmiących, ale o różnym znaczeniu, dwuznacznik, kalambur; ekwiwok

# 2005-04-21 koalar

przestarz. gra słów, zestawienie słów jednakowo brzmiących, ale o różnym znaczeniu, dwuznacznik, kalambur; ekwiwok

# 2005-04-21 koalar

przestarz. gra słów, zestawienie słów jednakowo brzmiących, ale o różnym znaczeniu,dwuznacznik, kalambur; ekwiwok