SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE alkilacja AMNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-03-14 meg

proces syntezy chemicznej polegający na zastępowaniu wodoru alkilami