SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE inert NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-07-28 marred

jednostka masy w układzie MkGS