SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE wielorak NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-06-26 wendkarzyk

1. konne lub ciągnikowe narzędzie do międzyrzędowej uprawy roślin;
2. narzędzie wieloczynnościowe