SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE achondroplazja AMNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-09-14 sylwia

choroba wrodzona, której istotą jest zaburzenie kostnienia śródchrzęstnego, jedna z najczęstszych przyczyn karłowatości (niskiego wzrostu) u ludzi; chondrodystrofia, chondrodysplazja, karłowatość chondrodystroficzna

# 2006-04-25 tevex

choroba wrodzona, której istotą jest zaburzenie kostnienia śródchrzęstnego; chondrodystrofia

# 2005-04-08 ivcia24

chondrodystrofia; choroba wrodzona, której istotą jest zaburzenie kostnienia śródchrzęstnego