SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE elekt NOTqs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-01-29 wendkarzyk

osoba nowo obrana na wysokie stanowisko lub urząd

# 2005-07-27 kocham_sweetmary

osoba wybrana w elekcji