SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE cknić i


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-12-04 koalar

cknić się - przestarzale: tęsknić do kogoś, czegoś albo za kimś, za czymś (np. Ckniło mu się do żony i dzieci. Ckni mi się za nią.); cnić się

# 2005-02-24 meg

tęsknić do kogoś (czegoś) albo za kimś (za czymś)

# 2004-08-17 liczi

mdlić, nudzić