SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE piotrogrodzki XYbcxy


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-11-03 micking

przymiotnik od: Piotrogród (dawna nazwa Sankt Petersburga)